opis_wdrozenia_title

Wdrożenie AndUP MWS (Mobilne Wsparcie Sprzedaży) w organizacji Klienta miało na celu usprawnienie procesów związanych z pozyskiwaniem nowych, oraz bieżącą obsługą obecnych Klientów firmy. Zasadniczym celem biznesowym wdrożenia były zatem:

 • Podniesienie efektywności delegowania zadań pracownikom zespołów sprzedażowych w celu minimalizacji ryzyka utraty cennych Klientów
 • Usprawnienie komunikacji na linii Klient – Dział Obsługi Klienta
 • Podniesienie poziomu bieżącej kontroli statusu realizacji przypisanych zadań ( w czasie rzeczywistym) oraz usprawnienie metod raportowania efektywności podejmowanych działań w ujęciu:
  o Geograficznym/terenowym
  o Czasowym/okresowym
  o W kontekście grupy asortymentu/sprzedawanej oferty
 • Usprawnienie procesu okresowego rozliczania pracowników zespołu Przedstawicieli Handlowych za osiągnięte efekty

Główne założenia wdrożenia

Zasadniczymi celami projektu było wdrożenie i zintegrowanie z zaangażowanymi w procesy systemami Klienta dwóch instancji systemu AndUP – aplikacji webowej – dedykowanej koordynatorom zespołów sprzedażowych – oraz aplikacji mobilnej – adresowanej do Przedstawicieli Handlowych.
Kluczowymi funkcjami aplikacji mobilnej – AndUP mobilne Wsparcie Sprzedaży są:

 • Stałe pobieranie aktualnej informacji o realizacji zadań w terenie
 • Bieżąca komunikacja Koordynatora Zespołu Sprzedażowego z członkami zespołu przebywającymi w terenie
 • Wsparcie czynności sprzedażowych u Klienta w oparciu o narzędzie wymieniające na bieżąco dane z systemem centralnym w zakresie:
  o Pobieranie aktualnych informacji cennikowych i ofertowych
  o Aktualizacja stanów magazynowych/weryfikacja dostępności towarów
  o Obsługa mobilnych zleceń dostawy

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie poprzedzone zostało etapem przygotowawczym, podczas którego analitycy Alfa Projekt zebrali i uszczegółowili wymagania funkcjonalne rozwiązania, na podstawie danych pozyskiwanych podczas spotkań warsztatowych z przedstawicielami zaangażowanych w objęte informatyzacja procesy działów organizacji Klienta. Na podstawie przygotowanej w tym trybie dokumentacji rozwiązanie AndUP MWS zostało właściwie skonfigurowane, a wymagane funkcjonalności rozwinięte w celu jak  najlepszego dostosowania sposobu ich działania do mapy procesów Klienta. Kompletne wdrożenie, wraz z etapem przedwdrożeniowej analizy biznesowych wymagań zajęło 16 tygodni.

Biznesowe efektyw drożenia

W obszarze Finansowym:

 • Optymalizacja kosztów pozyskania Klienta – na podstawie danych przekrojowych gromadzonych w profilu Klientów w ujęciu liczby odbytych spotkań handlowych i renegocjacji warunków oferty
 • Umożliwienie tworzenia prognozy obrotów generowanych przez Klientów na podstawie ich danych historycznych
 • Umożliwienie definiowania optymalnych warunków ofertowych, pozwalających na zachowanie założonej marży ze sprzedaży usług
 • Usprawnienie pomiaru efektywności kosztowej prowadzonych działań z zakresu wsparcia sprzedaży/marketingu dzięki pełnej informacji na temat źródeł pozyskania leadów (mailing, display itd.)
 • Sprawny dostęp do pełnej informacji  o aktywności Klientów (liczba i wartość transakcji), pozwalającą na analizę jego potrzeb i dostosowanie do nich oferty handlowej
 • Bieżące analizowanie efektywności pracy przedstawicieli handlowych na potrzeby rozliczeń premii za wynik

W obszarze Zarządzania:

 • Podniesienie poziomu kontroli pracy zespołu sprzedażowego, wgląd w bieżące harmonogramy zadań oraz podgląd statusu ich realizacji
 • Podniesienie efektywności delegowania zadań członkom zespołów projektowych, oparte na przykład z jednej strony na skuteczności pracownika (liczba kontraktów podpisanych w ciągu miesiąca) a kategorii potencjalnego Klienta z drugiej (deklarowany wolumen wysyłek, prognozowany obrót)
 • Zwiększenie szansy na pozyskanie najbardziej obiecujących Klientów

 

Poznaj inne wdrożenia zrealizowane
przez zespół Alfa ProjektWdrożenie AndUP MWS (Mobilne Wsparcie Sprzedaży) w organizacji Klienta miało na celu usprawnienie procesów związanych z pozyskiwaniem nowych, oraz bieżącą obsługą obecnych Klientów firmy. Zasadniczym celem biznesowym wdrożenia były zatem:

 • Podniesienie efektywności delegowania zadań pracownikom zespołów sprzedażowych w celu minimalizacji ryzyka utraty cennych Klientów
 • Usprawnienie komunikacji na linii Klient – Dział Obsługi Klienta
 • Podniesienie poziomu bieżącej kontroli statusu realizacji przypisanych zadań ( w czasie rzeczywistym) oraz usprawnienie metod raportowania efektywności podejmowanych działań w ujęciu:
  o Geograficznym/terenowym
  o Czasowym/okresowym
  o W kontekście grupy asortymentu/sprzedawanej oferty
 • Usprawnienie procesu okresowego rozliczania pracowników zespołu Przedstawicieli Handlowych za osiągnięte efekty

Zasadniczymi celami projektu było wdrożenie i zintegrowanie z zaangażowanymi w procesy systemami Klienta dwóch instancji systemu AndUP – aplikacji webowej – dedykowanej koordynatorom zespołów sprzedażowych – oraz aplikacji mobilnej – adresowanej do Przedstawicieli Handlowych.
Kluczowymi funkcjami aplikacji mobilnej – AndUP mobilne Wsparcie Sprzedaży są:

 • Stałe pobieranie aktualnej informacji o realizacji zadań w terenie
 • Bieżąca komunikacja Koordynatora Zespołu Sprzedażowego z członkami zespołu przebywającymi w terenie
 • Wsparcie czynności sprzedażowych u Klienta w oparciu o narzędzie wymieniające na bieżąco dane z systemem centralnym w zakresie:
  o Pobieranie aktualnych informacji cennikowych i ofertowych
  o Aktualizacja stanów magazynowych/weryfikacja dostępności towarów
  o Obsługa mobilnych zleceń dostawy

Wdrożenie poprzedzone zostało etapem przygotowawczym, podczas którego analitycy Alfa Projekt zebrali i uszczegółowili wymagania funkcjonalne rozwiązania, na podstawie danych pozyskiwanych podczas spotkań warsztatowych z przedstawicielami zaangażowanych w objęte informatyzacja procesy działów organizacji Klienta. Na podstawie przygotowanej w tym trybie dokumentacji rozwiązanie AndUP MWS zostało właściwie skonfigurowane, a wymagane funkcjonalności rozwinięte w celu jak  najlepszego dostosowania sposobu ich działania do mapy procesów Klienta. Kompletne wdrożenie, wraz z etapem przedwdrożeniowej analizy biznesowych wymagań zajęło 16 tygodni.

W obszarze Finansowym:

 • Optymalizacja kosztów pozyskania Klienta – na podstawie danych przekrojowych gromadzonych w profilu Klientów w ujęciu liczby odbytych spotkań handlowych i renegocjacji warunków oferty
 • Umożliwienie tworzenia prognozy obrotów generowanych przez Klientów na podstawie ich danych historycznych
 • Umożliwienie definiowania optymalnych warunków ofertowych, pozwalających na zachowanie założonej marży ze sprzedaży usług
 • Usprawnienie pomiaru efektywności kosztowej prowadzonych działań z zakresu wsparcia sprzedaży/marketingu dzięki pełnej informacji na temat źródeł pozyskania leadów (mailing, display itd.)
 • Sprawny dostęp do pełnej informacji  o aktywności Klientów (liczba i wartość transakcji), pozwalającą na analizę jego potrzeb i dostosowanie do nich oferty handlowej
 • Bieżące analizowanie efektywności pracy przedstawicieli handlowych na potrzeby rozliczeń premii za wynik

W obszarze Zarządzania:

 • Podniesienie poziomu kontroli pracy zespołu sprzedażowego, wgląd w bieżące harmonogramy zadań oraz podgląd statusu ich realizacji
 • Podniesienie efektywności delegowania zadań członkom zespołów projektowych, oparte na przykład z jednej strony na skuteczności pracownika (liczba kontraktów podpisanych w ciągu miesiąca) a kategorii potencjalnego Klienta z drugiej (deklarowany wolumen wysyłek, prognozowany obrót)
 • Zwiększenie szansy na pozyskanie najbardziej obiecujących Klientów