opis_wdrozenia_title

Firma kurierska Delta City Przesyłki funkcjonuje od 2001 roku. Zakres usług obejmuje przesyłki krajowe, zagraniczne jak również serwis miejski oraz usługi logistyczno-magazynowe. W ciągu blisko 15 lat firma zdobyła bogate doświadczenie a w ślad za nim uznanie klientów, którzy docenili oferowane usługi kurierskie, terminowość doręczeń oraz rzetelność wykonywanych zleceń. Delta City świadczy usługi logistyczne dostosowane do potrzeb każdego klienta i dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia biznesowego. Firma dysponuje własnym, szeroko rozwiniętym zapleczem logistycznym funkcjonującym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Struktury Delta City tworzą 34 oddziały na terenie całej Polski, zróżnicowania flota pojazdów liczącą ponad 350 samochodów.

Zakres funkcjonalny wdrożenia (moduły)

Głównym aspektem trwającego 3,5 miesiąca projektu wdrożeniowego była skuteczna implementacja platformy i-Klient optymalizującej procesy operacyjne w kontekście obsługi zleceń klientów porzez interfejs WWW. Ponadto wdrożenie objęło swym zakresem funkcjonalnym Mobilny System Kurierski MSK jak również system operacyjny, rozliczeń i obsługi magazynu.

Prace obejmowały wdrożenie oraz administrowanie systemem z uwzględnieniem platformy i-Klient. Kompleksowa usługa administrowania platformą sprzętową była uzupełniona o świadczenie wsparcia w ramach wdrożonego systemu informatycznego na bazie oprogramowania Oracle, iAS, WebLogic, JAVA.

Główne założenia wdrożenia

Nadrzędnym celem wdrożenia była zapewnienie wygody i intuicyjności obsługi platformy wysyłkowej w czterech głównych aspektach: przygotowania przesyłki, zlecenia odbioru/przyjęcia, rozliczenia usługi oraz śledzenia przesyłki.

W zakresie przygotowania przesyłki platforma i-Klient zapewniać miała:

 • definiowanie przesyłki – określanie jej gabarytów i wagi,
 • wycenę przesyłki na podstawie jej parametrów: wagi rzeczywistej, gabarytowej itd. z uwzględnieniem wielu wariantów cennikowych równocześnie. Cena przesyłki powinna być wyświetlana dynamicznie przez kalkulator kosztów przed złożeniem zamówienia.
 • wybór standardu usługi (ekspres, zastrzeżenie godzinowe itd.),
 • określenie adresu doręczenia (pierwszego i drugiego, na wypadek, gdyby odbiorca nie mógł odebrać przesyłki bądź zlecił przekierowanie przesyłki na inny adres doręczenia już po jej wysłaniu przez Nadawcę) lub przeadresowanie przesyłki do punktu nadawczo-odbiorczego w przypadku awizacji,
 • wsparcie importu danych adresowych i danych przesyłek pochodzących z zewnętrznych źródeł (sklepy internetowe, platform aukcyjnych, z innych plików w różnych formatach),
 • wydruk niezbędnych dokumentów przewozowych (lub ich zapisanie w wersji cyfrowej na urządzeniu mobilnym na potrzeby nadania własnego w punkcie nadawczo-odbiorczym),
 • automatyczne uzupełnianie danych (podpowiadanie wartości) oraz walidację wprowadzanych wartości (zgodność kodów pocztowych z adresem, itd.),
 • możliwość zapisywania własnych szablonów przesyłki, stworzonych przez użytkownika.

W zakresie zlecenia przesyłki platforma i-Klient zapewniać miała:

 • wybór formy nadania (zlecenie podjęcia przesyłki przez Kuriera, nadanie własne w punkcie nadawczo-odbiorczym Service Point, nadanie w automacie nadawczym – paczkomacie)
 • zdefiniowanie preferowanego przez Zlecającego terminu odbioru przesyłek (wybór Klienta jest weryfikowany pod kątem wykonalności),
 • określenie przewidywanego przedziału godzinowego realizacji zamówienia i powiadomienie Nadawcy,
 • automatyczną weryfikację dostępności usługi w danym czasie i miejscu,
 • automatyczne określenie rodzaju transportu jaki będzie konieczny dla danej ilości i wymiarów wysyłanego towaru

Dodatkowo moduł ANDUP i-Klient w zakresie rozliczeń zapewnia Klientom dokumentowanie każdej z operacji płatniczych przeprowadzonych za jego pośrednictwem, generowanie i automatyczne wysyłanie dokumentów rozliczeniowych do Klienta jak również pełne wsparcie informacyjne.

W zakresie śledzenia przesyłki platforma i-Klient zapewniać miała:

 • dostarczanie Klientowi bieżącej informacji na temat statusu realizacji zamówionej usługi w postaci wskazania postępu w panelu głównym aplikacji wysyłkowej użytkownika,
 • obsługę powiadomień o zmianie statusu w jednej lub kilku wybranych formach: sms, e-mail lub PUSH,
 • obsługę komunikatów specjalnych (aktywne powiadomienia wysyłane np.: w przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki w celu ustalenia zmian w procesie – takich jak przeadresowanie).

Dodatkowo moduł ANDUP i-Klient powinien zasilać system, w którym pracuje Klient (Nadawca przesyłek) taki jak system magazynowo – sprzedażowy lub platforma e-sklepowa. Dzięki temu Klient powinien otrzymać dostęp do aktualnych informacji o postępie w doręczeniu bezpośrednio z poziomu narzędzia, które wykorzystuje w bieżącej pracy, bez konieczności logowania się do innego systemu.

Efekty biznesowe wdrożenia

 

Z perspektywy Organizacji: Implementacja platformy i-Klient gwarantuje obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem Biura Obsługi Klienta odciążając jego pracowników poprzez dostarczenie Klientom optymalnych narządzi nadawczych, które w prosty sposób automatyzują a tym samym znacząco oszczędzają czas realizowanych procesów.
Sprawne przyjmowanie zgłoszeń pozbawionych błędów (dzięki automatyzacji i walidacji wprowadzanych danych) oraz przyjmowanie zleceń zoptymalizowanych pod kątem terminu realizacji wpływa na zwiększenie efektywności pracy, uzasadnione wykorzystanie zasobów i podniesienie jakości obsługi Klientów.
Z kolei dzięki możliwości śledzenia paczek na bieżąco znacznej poprawie ulega jakość komunikacji i obsługi Klientów mających dostęp do aktualnych danych na temat statusu przesyłki przy jednoczesnym odciążeniu pracowników Biura Obsługi Klientów. Odpowiednio wcześnie wygenerowana informacja na temat przewidywanego terminu doręczenia przesyłki korzystnie wpływa na komunikację odbiorcy z kurierem oraz wzrost efektywności kurierów.
Z perspektywy Klienta: Wdrożenie platformy i-Klient dostarcza także wyraźnych korzyści dla jej bezpośrednich użytkowników – klientów firmy kurierskiej. Wśród nich bez wątpienia należy wymienić wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi, którego wykorzystanie znacznie skraca czas procesu nadawczego ograniczając jego przebieg do niezbędnego minimum w kontekście kolejno wykonywanych. Dzięki automatyzacji czynności, walidacji wprowadzanych do systemu nadawczego danych oraz natychmiastowej weryfikacji usługi pod kątem jej wykonalności, wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia błędu.
Dzięki prognozowaniu terminów realizacji zleceń Klient w wygodny sposób może tworzyć harmonogram wysyłek chociażby dzięki konglomerowaniu przesyłek, znacząco oszczędzając przy tym czas i środki finansowe.
Funkcja śledzenia przesyłek Klient dysponuje rzetelną i wiarygodną informacją na temat statusu realizacji usługi – taki poziom szczegółowości danych zapewniony jest między innymi dzięki sprawnemu przekazywaniu informacji poprzez SMS, wiadomość e-mail bądź powiadomienia PUSH (urządzenia mobilne). Klient (zarówno nadawca jak i odbiorca) na bieżąco informowany jest o zmianie statusu doręczenia przesyłki oraz prognozowanym terminie doręczenia.
Platforma zapewnia klientom elastyczność w wyborze metod płatniczych dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki prowadzonego przez nich biznesu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji dzięki dokumentowaniu statusów płatności i systemowi powiadomień.

Poznaj inne wdrożenia zrealizowane
przez zespół Alfa ProjektFirma kurierska Delta City Przesyłki funkcjonuje od 2001 roku. Zakres usług obejmuje przesyłki krajowe, zagraniczne jak również serwis miejski oraz usługi logistyczno-magazynowe. W ciągu blisko 15 lat firma zdobyła bogate doświadczenie a w ślad za nim uznanie klientów, którzy docenili oferowane usługi kurierskie, terminowość doręczeń oraz rzetelność wykonywanych zleceń. Delta City świadczy usługi logistyczne dostosowane do potrzeb każdego klienta i dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia biznesowego. Firma dysponuje własnym, szeroko rozwiniętym zapleczem logistycznym funkcjonującym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Struktury Delta City tworzą 34 oddziały na terenie całej Polski, zróżnicowania flota pojazdów liczącą ponad 350 samochodów.

Głównym aspektem trwającego 3,5 miesiąca projektu wdrożeniowego była skuteczna implementacja platformy i-Klient optymalizującej procesy operacyjne w kontekście obsługi zleceń klientów porzez interfejs WWW. Ponadto wdrożenie objęło swym zakresem funkcjonalnym Mobilny System Kurierski MSK jak również system operacyjny, rozliczeń i obsługi magazynu.

Prace obejmowały wdrożenie oraz administrowanie systemem z uwzględnieniem platformy i-Klient. Kompleksowa usługa administrowania platformą sprzętową była uzupełniona o świadczenie wsparcia w ramach wdrożonego systemu informatycznego na bazie oprogramowania Oracle, iAS, WebLogic, JAVA.

Nadrzędnym celem wdrożenia była zapewnienie wygody i intuicyjności obsługi platformy wysyłkowej w czterech głównych aspektach: przygotowania przesyłki, zlecenia odbioru/przyjęcia, rozliczenia usługi oraz śledzenia przesyłki.

W zakresie przygotowania przesyłki platforma i-Klient zapewniać miała:

 • definiowanie przesyłki – określanie jej gabarytów i wagi,
 • wycenę przesyłki na podstawie jej parametrów: wagi rzeczywistej, gabarytowej itd. z uwzględnieniem wielu wariantów cennikowych równocześnie. Cena przesyłki powinna być wyświetlana dynamicznie przez kalkulator kosztów przed złożeniem zamówienia.
 • wybór standardu usługi (ekspres, zastrzeżenie godzinowe itd.),
 • określenie adresu doręczenia (pierwszego i drugiego, na wypadek, gdyby odbiorca nie mógł odebrać przesyłki bądź zlecił przekierowanie przesyłki na inny adres doręczenia już po jej wysłaniu przez Nadawcę) lub przeadresowanie przesyłki do punktu nadawczo-odbiorczego w przypadku awizacji,
 • wsparcie importu danych adresowych i danych przesyłek pochodzących z zewnętrznych źródeł (sklepy internetowe, platform aukcyjnych, z innych plików w różnych formatach),
 • wydruk niezbędnych dokumentów przewozowych (lub ich zapisanie w wersji cyfrowej na urządzeniu mobilnym na potrzeby nadania własnego w punkcie nadawczo-odbiorczym),
 • automatyczne uzupełnianie danych (podpowiadanie wartości) oraz walidację wprowadzanych wartości (zgodność kodów pocztowych z adresem, itd.),
 • możliwość zapisywania własnych szablonów przesyłki, stworzonych przez użytkownika.

W zakresie zlecenia przesyłki platforma i-Klient zapewniać miała:

 • wybór formy nadania (zlecenie podjęcia przesyłki przez Kuriera, nadanie własne w punkcie nadawczo-odbiorczym Service Point, nadanie w automacie nadawczym – paczkomacie)
 • zdefiniowanie preferowanego przez Zlecającego terminu odbioru przesyłek (wybór Klienta jest weryfikowany pod kątem wykonalności),
 • określenie przewidywanego przedziału godzinowego realizacji zamówienia i powiadomienie Nadawcy,
 • automatyczną weryfikację dostępności usługi w danym czasie i miejscu,
 • automatyczne określenie rodzaju transportu jaki będzie konieczny dla danej ilości i wymiarów wysyłanego towaru

Dodatkowo moduł ANDUP i-Klient w zakresie rozliczeń zapewnia Klientom dokumentowanie każdej z operacji płatniczych przeprowadzonych za jego pośrednictwem, generowanie i automatyczne wysyłanie dokumentów rozliczeniowych do Klienta jak również pełne wsparcie informacyjne.

W zakresie śledzenia przesyłki platforma i-Klient zapewniać miała:

 • dostarczanie Klientowi bieżącej informacji na temat statusu realizacji zamówionej usługi w postaci wskazania postępu w panelu głównym aplikacji wysyłkowej użytkownika,
 • obsługę powiadomień o zmianie statusu w jednej lub kilku wybranych formach: sms, e-mail lub PUSH,
 • obsługę komunikatów specjalnych (aktywne powiadomienia wysyłane np.: w przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki w celu ustalenia zmian w procesie – takich jak przeadresowanie).

Dodatkowo moduł ANDUP i-Klient powinien zasilać system, w którym pracuje Klient (Nadawca przesyłek) taki jak system magazynowo – sprzedażowy lub platforma e-sklepowa. Dzięki temu Klient powinien otrzymać dostęp do aktualnych informacji o postępie w doręczeniu bezpośrednio z poziomu narzędzia, które wykorzystuje w bieżącej pracy, bez konieczności logowania się do innego systemu.

Z perspektywy Organizacji: Implementacja platformy i-Klient gwarantuje obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem Biura Obsługi Klienta odciążając jego pracowników poprzez dostarczenie Klientom optymalnych narządzi nadawczych, które w prosty sposób automatyzują a tym samym znacząco oszczędzają czas realizowanych procesów.
Sprawne przyjmowanie zgłoszeń pozbawionych błędów (dzięki automatyzacji i walidacji wprowadzanych danych) oraz przyjmowanie zleceń zoptymalizowanych pod kątem terminu realizacji wpływa na zwiększenie efektywności pracy, uzasadnione wykorzystanie zasobów i podniesienie jakości obsługi Klientów.
Z kolei dzięki możliwości śledzenia paczek na bieżąco znacznej poprawie ulega jakość komunikacji i obsługi Klientów mających dostęp do aktualnych danych na temat statusu przesyłki przy jednoczesnym odciążeniu pracowników Biura Obsługi Klientów. Odpowiednio wcześnie wygenerowana informacja na temat przewidywanego terminu doręczenia przesyłki korzystnie wpływa na komunikację odbiorcy z kurierem oraz wzrost efektywności kurierów.
Z perspektywy Klienta: Wdrożenie platformy i-Klient dostarcza także wyraźnych korzyści dla jej bezpośrednich użytkowników – klientów firmy kurierskiej. Wśród nich bez wątpienia należy wymienić wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi, którego wykorzystanie znacznie skraca czas procesu nadawczego ograniczając jego przebieg do niezbędnego minimum w kontekście kolejno wykonywanych. Dzięki automatyzacji czynności, walidacji wprowadzanych do systemu nadawczego danych oraz natychmiastowej weryfikacji usługi pod kątem jej wykonalności, wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia błędu.
Dzięki prognozowaniu terminów realizacji zleceń Klient w wygodny sposób może tworzyć harmonogram wysyłek chociażby dzięki konglomerowaniu przesyłek, znacząco oszczędzając przy tym czas i środki finansowe.
Funkcja śledzenia przesyłek Klient dysponuje rzetelną i wiarygodną informacją na temat statusu realizacji usługi – taki poziom szczegółowości danych zapewniony jest między innymi dzięki sprawnemu przekazywaniu informacji poprzez SMS, wiadomość e-mail bądź powiadomienia PUSH (urządzenia mobilne). Klient (zarówno nadawca jak i odbiorca) na bieżąco informowany jest o zmianie statusu doręczenia przesyłki oraz prognozowanym terminie doręczenia.
Platforma zapewnia klientom elastyczność w wyborze metod płatniczych dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki prowadzonego przez nich biznesu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji dzięki dokumentowaniu statusów płatności i systemowi powiadomień.