blog6

21.06.2016

Pocketsize: Nowe aplikacje mobilne dla klientów firm kurierskich

news1

Awizo przechodzi do historii
Kurier przyjeżdżający z przesyłką do odbiorcy tylko wtedy, kiedy ma pewność że zastanie go w domu? To właśnie zasadnicza funkcja nowej aplikacji mobilnej Your DPD adresowanej do wszystkich klientów firmy , powiadamiającej automatycznie kuriera o obecności Odbiorców pod adresem doręczenia. Wymiana danych pomiędzy aplikacjami klientów i mobilnym terminalem w który wyposażony jest kurier umożliwia radykalne ograniczenie (jeśli nie wręcz eliminację) przypadków nieskutecznych doręczeń. Bieżąca informacja o dostępności Odbiorcy w zasięgu ręki pozostawia także dynamiczną reorganizację harmonogramu doręczeń oraz optymalizację tras przejazdu kurierów.

  • Aplikacja oddaje do dyspozycji użytkowników także zaawansowane ustawienia, umożliwiające im określenie:przedziałów godzinowych, w których nie życzą sobie doręczeń
  • alternatywnych adresów doręczenia na wypadek nieplanowanego wyjścia z domu wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru przesyłki

Aplikacja jest ponadto kompatybilna z większością smartwatch’y.

 

Producenci biletomatów mogą spać spokojnie?
Nowa aplikacja mobilna poczty fińskiej – Posti – pierwszej firmy w branży wykorzystującej technologie iBeacon do bezpośredniej obsługi Klientów w punktach pocztowych zdaje się jednoznacznie odpowiadać na to pytanie. Aplikacja dostępna dla wszystkich klientów poczty komunikuje się z nadajnikami BLE instalowanymi w punktach pocztowych (póki co niektórych, wybranych do programu pilotowego) dzięki czemu możliwe jest wykonanie szeregu poniższych operacji:

  • wybudzenie aplikacji zainstalowanej na urządzeniu Klienta bezpośrednio po przekroczeniu przez niego progu punktu pocztowego
  • automatycznie wysłanie identyfikatora Klienta/Odbiorcy do systemu obsługi wydań. Odbiorca jest autoryzowany w systemie na podstawie samej swojej obecności w punkcie, nie musi się legitymować (!!)
  • wysłanie zlecenia przygotowania przesyłki do wydania do pracownika stanowiska obsługi przesyłek bezpośrednio po wejściu Klienta do punktu
  • nawigowanie Klienta wewnątrz obiektu do właściwego okienka w którym oczekuje na niego przesyłka

Instalacja i utrzymanie standardowego systemu kolejkowego oraz zasilanie biletomatów kilometrami bieżącymi papieru do drukarek przestaje wydawać się dobrym pomysłem.

 

Nowy wymiar share’ingu
Wydana przez Royal Mail aplikacja mobilna Swapshot to tunel czasowy – droga łączącą popularny trend udostępniania mediów znajomym ze światem analogowej poczty. Umożliwia użytkownikom przygotowanie własnej pocztówki, będącej własną kompozycją graficzną użytkownika złożoną ze zdjęć wykonanych telefonem, którą po zapisaniu na serwerze poczta brytyjska dostarczy w tradycyjnej, papierowej formie pod wskazany adres na terenie całego królestwa. Koszt jednej pocztówki to 85p.