Security task manager

Powrót do
listy modułów

Korzyści

Security Task Manager to system, umożliwiający obsługę zadań skierowanych do pracowników przez centrum kontaktowe. Jego zadaniem jest usprawnienie przebiegu procesów komunikacyjnych oraz ułatwienie kontroli realizacji zadań przypisanych obiektowo.

Funkcjonalności podstawowe

 • Wprowadzanie harmonogramów obchodów, wraz z dokładną procedurą obchodów np. zadaniami do wykonania w ramach obchodu, szczegółowym opisem czynności, które należy wykonać
 • Kontrola realizacji zadań za pośrednictwem smartphone-a i tag-ów (OPCJONALNIE)
 • Sprawne delegowanie zadań wybranym pracownikom
 • Raportowanie statusu realizacji wykonanych zadań – moduł raportowy
 • Dostęp online – Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający użytkowanie – za pomocą panelu dostępnego z przeglądarki internetowej wprowadzamy obiekty i do nich przypisujemy wszelkie zadania, harmonogramy
 • Moduł uprawnień – umożliwia przypisanie osoby do roli Inspektora (osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację usługi ochrony)

Alerty i powiadomienia

Jedną z zasadniczych cech rozwiązania jest możliwość sprawnego zdefiniowania własnych powiadomień i alertów dla określonych zdarzeń, wysyłanych automatycznie w określonej sytuacji:

 • Obchód zgodnie z harmonogramem nie odbył się (wysyłane zostaje powiadomienie sms/mail/PUSH do osób przypisanych do obiektu)
 • Brak potwierdzenia z dedykowanego zadania – wysyłane zostaje powiadomienie sms/mail/PUSH do osób przypisanych do obiektu
 • Brak kontaktu ze strony wykonującego zadanie

W tym zakresie Security Task Manager umożliwia:

 • Wybór formy powiadomienia
 • Określenie roli inspektora – nadanie uprawnień do otrzymania powiadomienia
 • Określenie akcji wykonywanych automatycznie przez system dla wybranego alertu

Aplikacja mobilna

 • Aplikacja na smartphone wymusza na pracowniku generowanie raportów w ramach zdarzeń/zadań, a to umożliwia natychmiastową analizę raportów w CRM i w zależności od potrzeby pozwala natychmiast reagować na wykazane nieprawidłowości
 • Aplikacja może wymuszać na wykonawcy zadania dodatkowe czynności np. zrób zdjęcie
 • Każdy obchód/zdanie musi być przez pracownika po pojawieniu się na smartphonie przyjęte/y do realizacji, w przypadku  odrzucenia obchodu/zadania, pracownik musi podać w aplikacji natychmiast powód (np. jestem w trakcie interwencji, zabezpieczam miejsce włamania)

Moduł raportowy przygotowujemy zgodnie z wymaganiami Klienta ( standardowy zakres raportu to: to wybór obiektu, czasookres, obszar zainteresowania (obchody/zadania) i status realizacji zadań)