Lokalizator ultrarfid

Powrót do
listy modułów

Cechy modułu

W naszej ofercie znajduje się rozwiązanie wspomagające pracę operatorów monitoringu CCTV, umożliwiające lokalizowanie obiektów wyposażenia (sprzęt, opakowania) wewnątrz pomieszczeń.

Opracowywany system opiera się na wykorzystaniu modułów UltraRFID, w które standardowo wyposażone są przenośne urządzenia skanujące. Działając na zasadzie zbliżonej do GPS system lokalizuje skanery, określając odległość pomiędzy nimi a minimum trzema odbiornikami bluetooth, podając zwrotnie operatorom systemu ich dokładną pozycję na osi X,Y.

Dokładność wskazania lokalizacji jest w przypadku tej technologii wielokrotnie większa od tej, którą zapewnia GPS. Umożliwia to podzielenie powierzchni obiektu na sektory, do których przypisane zostają poszczególne kamery z systemu monitoringu, dzięki czemu operator otrzymuje precyzyjną informację o tym, za pomocą której kamery odnajdzie osobę wykonującą za pomocą skanera określoną operację.

Zastosowania>>>>

Rozwiązanie to jest rozwijane z myślą o zastosowaniu przede wszystkim  w dużych obiektach magazynowych w których operacje skanowania towaru przeprowadzane są przez dużą grupę pracowników a miejsca wykonania tej operacji są bliżej nie określone. Adresatem tego rozwiązania może być firma kurierska, w której procesy wydania paczek kurierom mają charakter samoobsługowy (kurierzy sami ewidencjonują wykonanie czynności) a miejsce ich wykonania jest bliżej nie znane, co generuje dodatkowe utrudnienia operatorom monitoringu.

Raz zaimplementowane w obiekcie rozwiązanie stwarza dalsze możliwości jego wykorzystania.

Sieć odbiorników UltraRFID, może posłużyć do celów ewidencjonowania obecnych na terenie obiektu opakowań zwrotnych (klatki, pudła) czy urządzeń (np. wózki paletowe). Do tego celu używane są nadajniki o wymiarach nie przekraczających rozmiaru pudełka od zapałek, instalowane  bezpośrednio na monitorowanym sprzęcie. System skanuje obecne w sieci „otagowane”  urządzenia i generuje raporty ilościowe i jakościowe jak również raportuje wystąpienie określonych zdarzeń – na przykład opuszczenie przez dany sprzęt terenu monitorowanego obiektu, wskazując z dużą dokładnością sektor w którym zdarzenie miało miejsce.

Zakres funkcjonalny

  • Otwarta architektura – Raz zaimplementowane w obiekcie rozwiązanie stwarza dalsze możliwości jego wykorzystania.
  • Kompleksowa ewidencja stanu sprzętu – Sieć odbiorników UltraRFID, może posłużyć do celów ewidencjonowania obecnych na terenie obiektu opakowań zwrotnych (klatki, pudła) czy urządzeń (np. wózki paletowe).
  • Szczegółowe raporty – System skanuje obecne w sieci „otagowane”  urządzenia i generuje raporty ilościowe i jakościowe jak również raportuje wystąpienie określonych zdarzeń – na przykład opuszczenie przez dany sprzęt terenu monitorowanego obiektu, wskazując z dużą dokładnością sektor w którym zdarzenie miało miejsce.

Elementy modułu

Tag Ultra RFID – Miniaturowe urządzenia montowane do monitorowanych obiektów

  • Wymiary (cm): 1x3x2 lub 2,5×2,5×1,5
  • Siła sygnału: modyfikowana od 2 do 180 metrów w otwartej przestrzeni
  • Żywotność baterii: do 5 lat w zależności od rodzaju zastosowanej baterii

Access PointUltra RFID – Urządzenie tworzące stałą infrastrukturę obiektu, odbiera sygnały radiowe z Tagów i przekazuje je do serwera centralnego

Serwer – Serwer aplikacyjny i bazodanowy – zbiera i przetwarza informacje raportowane przez Access Point-y