Korzyści

Skuteczny system windykacji obejmuje – funkcje bezpośrednio wspierające odzyskiwanie należności od Twoich kontrahentów, czyli:

 • Automatyczne generowanie wymaganych monitów
 • Automatyczne blokowanie bądź ograniczanie dłużnikom dostępu do możliwości zamawiania usług
 • Rozliczania zobowiązań drogą kompensowania zobowiązań środkami pozyskanymi z innych źródeł

Dodatkowo zawiera także mechanizmy, zmniejszające ryzyko zaistnienia długu po stronie Twoich Partnerów, takie jak weryfikacja stanu rozliczenia z Klientem przed zamówieniem przez niego usługi.

Do Korzyści wynikających z wdrożenia modułu windykacyjnego należą:

 • Poprawienie płynności finansowej Twojej organizacji
 • Podniesienie efektywności zarządzania finansami Twojej organizacji
 • Usprawnienie procesu odzyskiwania zobowiązań nierzetelnych Klientów
 • Skuteczne identyfikowanie i obsługa Klientów o podwyższonym ryzyku niewypłacalności – na podstawie danych historycznych operacji i automatycznej weryfikacji danych Klientów pobieranych z zewnętrznych systemów (np.: CRM)

Zakres funkcjonalny

Moduł windykacji który oferujemy  umożliwia:

 • Weryfikację stanu zobowiązań Klienta podczas bądź przed złożeniem przez niego zamówienia na usługi
 • Obsługę listy Klientów o ujemnym bilansie płatniczym
 • Blokowanie możliwości nadawania przesyłek przez klientów z listy dłużników
 • Powiadamianie Klientów z listy zablokowanych o aktualnym stanie ich zadłużenia oraz możliwych do podjęcia krokach w celu usunięcia zadłużenia
 • Możliwość kompensowania należności Klienta ze środków pozyskanych z  pobrań

Możliwości

 • Integracja z zewnętrznym modułem księgowo-finansowym
 • Integracja z modułem WorkFlow w zakresie obsługi monitów i powiadomień
 • Sprzężenie z modułem zlecenia (filtrowanie Klientów z nieuregulowanymi zobowiązaniami)