Korzyści

  • Moduł zapewnia pełną transparentność rozliczeń, generując szczegółowe raporty zestawiające zrealizowane usługi wraz z wykazem przypisanych im stawek
  • Moduł może zautomatyzować proces fakturowania usług, zarówno na potrzeby rozliczeń z Twoim Klientem jak i bezpośrednim wykonawcom usług – Kurierem
  • Szerokie spektrum metod realizacji płatności, pozwalające na dostosowanie  rozwiązania do Twoich potrzeb i gwarantujące wysoką dostępność po stronie Odbiorcy przesyłek oraz kuriera

Gwarancja bezpieczeństwa transakcji dzięki dokumentowaniu statusów płatności i systemowi powiadomień

Zakres funkcjonalny

Moduł rozliczeń zapewni CI kontrolę nad przepływem gotówki, na odcinku Twój system rozliczeniowy – kurier oraz kurier-Odbiorca przesyłki. Pozwoli na:

  • rejestrację wpłaty środków pochodzących z przesyłek pobraniowych
  • precyzyjne rozliczenie kurierów za zrealizowane przez nich usługi w dowolnym, stosowanym w Twoim biznesie modelu rozliczeń
  • sprawne rozliczenie się z Twoim Kontrahentem.

Moduł ten pozwala na szczegółowe rozliczenie kurierów doręczających Twoje przesyłki na podstawie długości przebytej przez nich trasy, liczby zrealizowanych zleceń bądź czasu ich pracy.

Jest zasilany danymi pochodzącymi bezpośrednio z przenośnych terminali kurierskich bądź z modułu Track & Trace i na ich podstawie generuje szczegółowe zestawienia rozliczeniowe zawierające kwoty końcowe, uwzględniające stawki przypisywane do świadczonych usług.

Moduł rozliczeń pozwala Ci także na sprawne rozliczanie się z Twoimi kontrahentami. Generowane przez niego zestawienia uwzględniają indywidualne stawki kontrahenta, przypisane do danego kontraktu. Dzięki integracji modułu rozliczeń z systemem finansowo-księgowym automatycznie przetworzysz dane z tych zestawień do postaci faktury wysyłanej do Twojego Klienta.

Możliwości

Jak każdy z naszych modułów także i ten może stanowić przedmiot dedykowanych Klientowi modyfikacji:

  • moduł rozliczeń może zostać zintegrowany bezpośrednio z Twoim systemem księgowo-finansowym, w którym zarejestrowane będą na bieżącą wszystkie zrealizowane operacje płatnicze
  • Automatyczne generowanie faktur na podstawie danych z zestawień usług na potrzeby rozliczeń z Kontrahentem bądź Kurierem