Przyjęcie zlecenia

Powrót do
listy modułów

Korzyści

Moduł Zlecenie to kompleksowe rozwiązanie, którego wdrożenie przynosi korzyści tak po Twojej stronie, jak i stronie Twoich Klientów. Dla Ciebie oznacza to:

 • Pełną kontrolę nad treścią wystawianego przez Klienta zlecenia, dzięki ograniczeniu dostępnych w formularzu zlecenia usług wyłącznie do tych, które Klient może zamówić (są wykonalne bądź Klient jest do nich uprawniony)
 • Identyfikację Zleceniodawcy pod kątem jego przynależności do segmentu Klientów (różnych pod względem oferty czy warunków cenowych)
 • Podniesienie wydajności pracy Przewoźnika dzięki konglomerowaniu wielu zleceń
 • Poprawę organizacji pracy Przewoźnika podejmującego przesyłki dzięki kolejkowaniu zleceń wystawionych w module dyspozytorni oraz systemowi optymalizacji trasy przejazdu

Dla Twoich Klientów dostęp do online’owego modułu Zlecenia oznacza:

 • szybką realizację czynności nadawczych – dzięki usprawnieniom w postaci podpowiadania danych zlecenia czy własnych baz adresowych
 • zlecenia wolne od błędów, zawierające poprawne dane i dotyczące wyłącznie dostępnych usług – bez potwierdzania możliwości ich realizacji za pośrednictwem działu Contact Center

Zakres funkcjonalny

Moduł zlecenie pozwoli Ci na:

 • Rejestrowanie szczegółowych danych kontrahentów, takich jak dane adresowe, osoby kontaktowe, adres email, dane pobraniowe i zapisywanie ich w systemie na potrzeby przyszłego identyfikowania Zleceniodawcy i obsługi dalszych zleceń
 • Weryfikację zlecenia – pod kątem dostępności zamawianej przez Klienta. Integracja z modułem dyspozytorni umożliwi Ci udostępnianie Klientowi wyłącznie dostępnych opcji odbioru jego przesyłek.
 • Automatyczne identyfikację Klienta – rozpoznanie jego przynależności do danej grupy (ofertowej bądź rabatowej)
 • Automatyczną weryfikację stanu zobowiązań Klienta – po integracji z systemem windykacyjnym
 • Obsługę powiązanych kontrahentów – Klientów, którzy prowadzą działalność w oparciu o sieć wielu filii czy jednostek terenowych (wiele miejsc odbioru przesyłek) oraz grup Kontrahentów (franchising).

Dodatkowo, integracja modułu zlecenia z systemem urządzeń mobilnych przewoźnika przesyłek umożliwi synchronizację zamówienia z pracą kuriera ( na podstawie jego bieżącej lokalizacji w terenie), ułatwiając realizację zgłoszeń adhocowych.

Możliwości

Moduł Zlecenia może zostać połączony z szeregiem zewnętrznych systemów, takich jak:

 • Moduł dyspozytorni (sprawdzanie dostępności usług)
 • Moduł informacji o bieżącej lokalizacji przewoźnika (automatyczna weryfikacja możliwości realizacji podjęcia/doręczenia przesyłki ad-hoc)
 • Moduł windykacji (weryfikacja bilansu płatniczego Zleceniodawcy)
 • Moduł rozliczeń – potwierdzanie wykonanych przed Zleceniem płatności w celu jego akceptacji

Rozbudowa modułu Zlecenia może przybrać różny zakres, zależny od przebiegu procesu, który chcesz zrealizować.