Korzyści

Dzięki wykorzystaniu naszego modułu pobraniowego:

  • sprawnie rozliczysz środki pozyskane w procesie doręczenia towaru do Odbiorcy będącego płatnikiem za usługę
  • zdefiniujesz własne standardy zwrotu pozyskanych środków, różne pod względem czasu i ceny takiej usługi
  • rozliczysz ze środków pozyskanych z pobrań ewentualne zobowiązania nierzetelnych Klientów
  • zoptymalizujesz proces zarządzania finansami w Twojej organizacji

Zakres funkcjonalny

Moduł pobraniowy pozwala na:

  • definiowanie różnorodnych standardów usługi przesyłki pobraniowej (zwrot środków do Nadawcy w określonym czasie)
  • określenie dostępności usługi – dla wybranych grup Klientów bądź stref Twojej działalności
  • moduł raportowy, umożliwiający bieżącą kontrolę bilansu płatniczego

Możliwości

Moduł pobraniowy – podobnie jak pozostałe rozwiązania dostępne w naszym systemie może zostać zintegrowany z obecnie wykorzystywanym przez Ciebie systemem rozliczeniowym, rozszerzając jego funkcjonalności bez poważnych zmian w jego strukturze. Oznacza to, że środowisko pracy Twojego systemu – interfejs, na którym obecnie pracują Twoi ludzie – nie zostanie zasadniczo zmieniony.