Korzyści

Moduł rozliczeń, odpowiadający za kompleksową informatyczną obsługę płatności za zrealizowane na rzecz Klienta usługi transportowe

 • Duża elastyczność wyboru metody realizacji płatności, wspierająca model rozliczeń Twojego biznesu
 • Bezpieczeństwo transakcji dzięki dokumentowaniu statusów płatności i systemowi powiadomień

Wymiana informacji o statusach realizowanych płatności między systemami, wspierająca przepływ procesów  w organizacji Klienta.

Zakres funkcjonalny

Moduł rozliczeń pozwoli Klientowi na realizację płatności za zamówione usługi, w sposób, określony przez model rozliczeń operatora:

 • Klient może opłacić każdą z zamówionych usług indywidualnie z góry, przed jej realizacją, a więc przed wysłaniem zlecenia odbioru przesyłek.
 • Na zasadzie Pre-paid – a więc zasilając swoje konto z góry określona kwotą, od której na bieżąco odliczany będzie koszt zamówionej usługi
 • Opłacić jednocześnie wszystkie zamówione usługi po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego

Klient może każdorazowo mieć do wyboru więcej niż jedną metodę regulowania swoich zobowiązań, dopasowaną do potrzeb jego bądź jego organizacji.

Dodatkowo moduł rozliczeń zapewnia:

 • Dokumentowanie każdej z operacji płatniczych przeprowadzonych za jego pośrednictwem
 • Przekazywanie informacji o statusie płatności bądź stanie zobowiązań do systemu Klienta (system finansowy bądź Workflow)
 • Generowanie i automatyczne wysyłanie dokumentów rozliczeniowych (fVAT) do Klienta
 • Pełne wsparcie  informacyjnie (powiadomienia w wybranej formie)

Możliwości

 • Moduł rozliczeń może współpracować z każdym z operatorów płatności online świadczącym usługi na terenie UE.
 • Może zostać zintegrowany z systemem księgowo-finansowym Klienta i/lub Operatora, automatyzując proces przygotowania dokumentów rozliczeniowych.
 • Integracja z systemem dokumentowym zapewni sprawną archiwizację faktur i potwierdzeń po stronie Operatora.