Dynamiczny Mobilny System Dostaw

Powrót do
listy modułów

Korzyści

 • Pełna kontrola nad procesem doręczenia przesyłek Twoich Klientów dzięki wymianie danych między systemem a terminalami kurierskimi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wiesz o wszystkim na bieżąco – a to daje Ci możliwość szybkiej reakcji w razie jakichkolwiek nieoczekiwanych zmian.
 • Poprawa efektywności pracy kurierów, dzięki optymalizacji wyboru adresata każdego zlecenia. System analizując istotne czynniki procesu ( lokalizacje Nadawcy i kuriera, trasa dojazdu, czas realizacji czy liczba zleceń w toku) pomoże określić który z Kurierów najefektywniej zrealizuje zlecenie. A więc terminowo odbierze przesyłkę od Nadawcy.
 • Optymalizacja pracy kurierów wpływa na obniżenie kosztów ich pracy
 • Dzięki pełnej , bieżącej informacji o efektywności Twoich Kurierów, także w ujęciu geograficznym będziesz mógł efektywnie zaplanować ich pracę poprzez właściwe przypisanie zasobów do stref, w których prowadzisz działalność (obszary o największej dynamice)
 • Podniesienie jakości komunikacji z Klientem – Automatyczna weryfikacja wykonalności zgłoszenia umożliwia sprawne powiadomienie Nadawcy o podjęciu jego zgłoszenia bądź o najbliższym możliwym terminie jego realizacji. Dzięki temu Ty nie zadeklarujesz Klientowi terminu, którego nie możesz dotrzymać, a on będzie dokładnie wiedział na czym stoi i zyska czas na ewentualną zmianę planów.
 • System dostarczy Ci szczegółowych danych raportowych, także geolokalizacyjnych, dzięki czemu Twoje analizy zyskają dodatkowy istotny wymiar

Zakres funkcjonalny

MSK to mobilny system kurierski, zaprojektowany z myślą o optymalizacji pracy Kurierów, umożliwiający  sprawne delegowanie zadań podjęcia przez Kuriera przesyłki od Nadawcy.

Zadaniem systemu  jest komunikowanie w czasie rzeczywistym dyspozytora zleceń z Kurierami przebywającymi w terenie za pomocą przenośnych terminali w które są wyposażeni.  Dzięki niemu możliwe stają się:

 • grupowanie zleceń według lokalizacji lub standardu usługi (terminu/godziny doręczenia) i kolejkowanie ich w postaci planu pracy każdego kuriera, importowanego na urządzenie mobilne
 • podgląd lokalizacji wszystkich kurierów na mapie oraz odczyt informacji o ich dostępności
 • automatyczna ocena dyspozycyjności Kurierów (na podstawie bieżącej lokalizacji oraz liczby i stopnia realizacji dotychczasowych zleceń) oraz wybór Kuriera do realizacji bieżącego zlecenia
 • Automatyczna weryfikacja wykonalności zlecenia Ad-hoc
 • Automatyczne określenie najbliższego terminu, w jakim możliwa będzie realizacja zlecenia Ad-hoc i powiadomienie o tym Nadawcy
 • Wysyłanie pełnych danych zlecenia do mobilnego terminalu kuriera do zatwierdzenia przez niego
 • Automatyczne przekierowanie zleceń odrzuconych do innego kuriera
 • Weryfikacja powodów odrzucenia zlecenia
 • Podgląd stopnia realizacji wszystkich przypisanych zleceń (per kurier) w czasie rzeczywistym
 • Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do systemu raportowego/analitycznego

Możliwości

Oferowany przez nas system narzędzi MSK daje ogromne możliwości konfiguracyjne, które pozwalają na ścisłe jego dopasowanie do oczekiwań Twoich oraz Twoich Klientów:

 • System MSK może zostać dostosowany do procesów obowiązujących w Twoim biznesie. Może uwzględniać takie parametry jak priorytety Twoich Klientów, różnorodne standardy doręczenia przesyłek – także standardy specjalne jak przesyłki proceduralne, wymagające wielokrotnej weryfikacji danych Odbiorcy czy potwierdzenia które masz w swojej ofercie.
 • Może wspierać różne standardy realizowanych przez Ciebie usług
 • MSK będzie zasilał Twój system/Hurtownię danymi w sposób, który umożliwi/usprawni proces generowania raportów, na podstawie których podejmiesz właściwe decyzje operacyjne i biznesowe.
 • MSK może zostać skonfigurowany pod kątem wsparcia obsługi złożonych, wieloetapowych usług proceduralnych, polegających na doręczeniu do Odbiorcy dokumentów (umowy), weryfikacji danych Odbiorcy i zwrotu podpisanych przez niego dokumentów.