Monitoring przesyłki

Powrót do
listy modułów

Korzyści

Moduł trackingowy dla Twojego Klienta oznacza:

 • Pełną informację o statusie realizacji zamówionych usług w czasie rzeczywistym
 • Możliwość automatycznego otrzymywania powiadomień o statusie doręczenia w dogodnej, preferowanej przez niego formie: sms-a, wiadomości e-mail bądź powiadomienia PUSH (urządzenia mobilne)
 • Możliwość wysyłania powiadomień o zmianie statusu doręczenia przesyłki przez jej Nadawcę bezpośrednio do Odbiorcy, co znacząco ułatwi mu zaplanowanie jej odbioru
 • Elastyczność w zakresie określania rodzaju i czasu wysłania powiadomienia – to Twój Klient zdecyduje kiedy i jaką informację chciałby otrzymać
 • Możliwość otrzymywania powiadomień statusowych z prognozowanym na podstawie danych operacyjnych czasem doręczenia
 • Wgląd w stan realizacji doręczenia 24/7 umożliwia Nadawcy błyskawiczną reakcję w przypadku ewentualnych problemów

Jakie korzyści  moduł trackingowy gwarantuje Tobie?

 • Automatyczne uprzedzenie Odbiorców nadanych przesyłek o przewidywanym czasie dostarczenia przesyłki ułatwia im jej odbiór bądź ewentualny kontakt bezpośrednio z kurierem w celu umówienia innego niż przewidywany termin odbioru. Dla Ciebie przekłada się to na zwiększenie efektywności pracy kurierów
 • Zmniejszenie liczby przesyłek awizowanych, wymagających powtórnej próby doręczenia
 • Poprawa jakości komunikacji Twoja organizacja-Klient – dzięki możliwości utrzymywania Klienta na bieżąco z informacją o statusie realizowanych przez Ciebie usług
 • Odciążenie Twojego działu Contact Center – informacje o przesyłkach są automatycznie wysyłane na życzenie Twojego Klienta

Zakres funkcjonalny

Informacja o statusie realizacji usługi z punktu Widzenia Klienta ma zasadnicze znaczenie. Musi wiedzieć że to co wysłał trafia do Odbiorcy w umówionym czasie i mieć pewność, że Odbiorca także to wie i jest przygotowany. Także wtedy, gdy coś idzie niezgodnie z planem chce mieć możliwość szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Moduł track&Trace udostępnia mu takie informacje w czasie rzeczywistym, w wybranej przez niego formie/formach:

 • Powiadomień sms/e-mail
 • Komunikatów dostarczanych do aplikacji mobilnej (push)
 • Modułu raportowego wewnątrz aplikacji wysyłkowej. Narzędzie trackingowe może zostać zintegrowane z dowolnym wykorzystywanym przez Twoich Klientów programem wysyłkowym czy magazynowo-sprzedażowym..

Moduł trackingowy współpracując z modułem dyspozytorni operatora z którego pobiera dane powiadamia o  zmianach statusu realizacji doręczenia wysłanych przesyłek, a Klient może go skonfigurować tak, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom jego oraz  Odbiorców jego towarów. Może dzięki niemu określić:

 • Kto i w jakim przypadku otrzyma powiadomienie o zmianie statusu doręczenia
 • W jakiej postaci powiadomienia zostaną wysłane

Możliwości

Moduł powiadomień może zostać zintegrowany z systemem logistycznym Operatora tak, aby informacje o zmianach statusu były jak najbardziej aktualne i odpowiadały stanowi faktycznemu.

Powiadomienia mogą zasilać system w którym pracuje Nadawca przesyłek aplikacja wysyłkowa, system magazynowo-sprzedażowy lub sklepowy. Dzięki temu Klient otrzyma dostęp do aktualnych informacji o progresie doręczenia bezpośrednio z poziomu narzędzia, które wykorzystuje w bieżącej pracy, bez konieczności logowania się do innego narzędzia