Hurtownia danych

Powrót do
listy modułów

Hurtownia danych to sedno Twojej organizacji. To w niej zapisywane mogą być WSZYSTKIE dane, dotyczące każdej przeprowadzonej za pomocą systemu informatycznego operacji. Zawiera informacje pochodzące z wielu rozproszonych źródeł, takich jak baza Twoich Klientów (CRM), systemy logistyczne czy też bazy danych finansowo-handlowych.

Celem hurtowni danych jest składowanie, przetwarzanie i zapewnienie efektywnego dostępu do złożonej informacji na temat Twojej organizacji.

Dane w hurtowni są:

  • Zagregowane na bardzo wielu poziomach o rożnej szczegółowości ( Od ogólnych, takich jak liczba Klientów w danym mieście, do szczegółowych – takich jak liczba Klientów w danym mieście, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 6 godzin i właśnie dziś obchodzą urodziny)
  • Kategoryzowane tematycznie (data marts) – każdy z jej wycinków może opisywać inny obszar działania Twojej organizacji (płatności i rozliczenia, dane logistyczne, dane produkcyjne itd.)

Z oceanu zapisywanych w niej w czasie informacji, za pomocą właściwie skonfigurowanych narzędzi analitycznych (OLAP) będziesz w stanie wydobyć to, czego najbardziej potrzebujesz: odpowiedzi na pytania dotyczące strategii Twojej organizacji.

Wykorzystując aplikacje do przeszukiwania i analizowania danych w HD określisz na przykład:

  • Trendy w prowadzonej sprzedaży
  • Rentowność prowadzonych działań promocyjnych
  • Regionalność i sezonowość zachowania Twoich Klientów

Wielowymiarowe dane gromadzone w HD zawierają informacje o zależnościach pomiędzy różnymi czynnikami Twojego biznesu, trendach i wzorcach.

W naszej ofercie znajdziesz opisane rozwiązanie. Możemy je dla Ciebie wykonać i po gruntownej analizie Twoich oczekiwań i potrzeb biznesowych skonfigurować tak, aby wspierało ono Twoje decyzje.

Odpowiednio skonfigurowane narzędzia raportowe w automatyczny sposób zasilą Twój zespół aktualnymi danymi, ukazując ten wycinek rzeczywistości w jakiej funkcjonuje Twoja organizacja, który zapewni właściwy ogląd sytuacji i podjęcie zasadnych i trafnych decyzji. Każdy z przygotowanych raportów będzie zawierał istotę rzeczy – twarde, pozbawione szumu dane.