Oferowane przez nas rozwiązanie z obszaru Systemu Informacji Geograficznej ściśle współpracujące z innymi modułami Twojego systemu i aktualnie zasilane przez nie informacjami pozwala na stworzenie inteligentnej mapy, na której w  dynamiczny sposób zmienisz wyświetlane dane i operując graficznymi symbolami przedstawisz w postaci obrazu ukryte dotychczas zależności.

To doskonałe narzędzie do graficznej prezentacji danych. Dzięki niemu wygenerujesz raporty,  uwzględniające terytorialną lokalizację czynników Twojego biznesu:

  • Zobrazujesz wielkość sprzedaży w ujęciu terytorialnym, z podziałem na typy Twoich produktów czy też kanały ich dystrybucji
  • Zoptymalizujesz sieć sprzedaży/dystrybucji w oparciu o dane na temat potencjału rynkowego bądź istotne czynniki logistyczne takie jak odległości od centrów dystrybucji czy lokalizacji kluczowych odbiorców
  • Zlokalizujesz swoich potencjalnych lub obecnych Klientów, na podstawie ich danych adresowych (np.: kod pocztowy) co ułatwi rejonizację pracy Twoich Przedstawicieli Handlowych  oraz pomoże na optymalizację tras przejazdowych kurierów realizujących stałą obsługę logistyczną Twoich strategicznych kontrahentów
  • Zaplanujesz i dokładnie zbadasz skuteczność Twoich działań prowadzonych w ramach kampanii marketingowych w ujęciu geograficznym – w skali lokalnej bądź regionalnej

Nasze oprogramowanie pozwoli na sprawną wizualizację zależności pomiędzy dowolnym czynnikiem Twojego biznesu i jego lokalizacją. Nic nie przemawia do wyobraźni tak jak obraz.