Korzyści

Przyjęcie i obsługa zlecenia oraz ich właściwa dyspozycja to serce procesu logistycznego. Tutaj nie ma miejsca na błędy i nieefektywność. Każde z nich oznacza stratę. Moduł Dyspozytorni który posiadamy w ofercie pozwoli na ich wyeliminowanie poprzez:

 • Walidację wszystkich otrzymywanych zgłoszeń Twoich Klientów już na wejściu do systemu
 • Optymalizację dystrybucji zleceń pomiędzy Twoich Kurierów bądź kierowców Twojego Przewoźnika
 • Automatyzację procesu wydawania dyspozycji Odbioru lub doręczenia przesyłki według ustalonego schematu ( na przykład po rozpoznaniu priorytetu Zlecenia na podstawie rodzaju Klienta/Zleceniodawcy lub standardu zamówionej usługi (express, standard, przesyłka proceduralna itd.)
 • Możliwość priorytetyzacji zleceń na podstawie danych Klienta, uwzględniających jego przynależność do zdefiniowanej kategorii
 • Możliwość regionalizacji zleceń – przypisanie zgłoszeń z określonego obszaru obsługi kurierskiej do wybranych pracowników/kurierów
 • Minimalizację strat związanych z „pustymi” przejazdami w przypadku anulowania raz wystawionych Zleceń
 • Podniesienie terminowości doręczeń przesyłek w związku z optymalizacją kolejkowania Zleceń i przypisywania ich do „najefektywniejszych” kierowców

Zakres funkcjonalny

Moduł dyspozytorni jest podsystemem, sterującym przyjmowanymi przez Ciebie zleceniami oraz pozwalającym na organizację i optymalizację pracy Twojego Przewoźnika.

Do jego podstawowych funkcji należą:

 • Wydawanie zleceń kierowcom
 • Monitoring realizacji zleceń podjęcia i doręczenia
 • Raportowanie aktualnego statusu realizacji usług

Właściwa, a więc odpowiadająca charakterowi świadczonych przez Ciebie usług  konfiguracja tego modułu pozwoli na:

 • Automatyzację procesów weryfikacji zlecenia wystawianego przez Twojego Klienta
 • Optymalne zaadresowanie Zlecenia do wybranego kierowcy Twojego Przewoźnika
 • Poprawę terminowości doręczeń przesyłek wysyłanych przez Zleceniodawcę
 • Obsługę zmian Zlecenia już po rozpoczęciu jego realizacji (np.: zmiana terminu oczekiwanego przyjazdu kierowcy po przesyłki po informacji ze strony Zleceniodawcy)
 • Wparcie realizacji usług typu „Przesyłka zwrotna” oraz „przesyłka proceduralna” – w przypadku której kurier zobowiązany jest do weryfikacji danych Odbierającego
 • Rozpoznanie strefy doręczenia, w jakiej znajduje się adres Odbiorcy i uwzględnienie tej informacji np.: podczas wyceny kosztu usługi (w przypadku sprzężenia zlecenie=rozliczenie)

Możliwości

 • Możliwość integracji modułu z systemem urządzeń mobilnych transmitujących do niego aktualną informacje o bieżącym położeniu geograficznym kuriera
 • Automatyczne wyznaczanie optymalnych tras dojazdu do miejsca docelowego określonego w zleceniu, z uwzględnieniem danych dotyczących przejezdności trasy, natężenia ruchu i wysyłanie ich do wybranego urządzenia mobilnego kierowcy Przewoźnika­