Nasz system do zarządzania relacjami z Klientem zaprojektowaliśmy z myślą o maksymalnej użyteczności. Oznacza to:

 • Intuicyjną obsługę rozwiązania – dostęp do potrzebnej informacji w zasięgu minimalnej liczby kliknięć. Twoje dane zlokalizowane są tak, abyś już po pierwszym uruchomieniu aplikacji wiedział gdzie możesz je znaleźć.
 • Dużą elastyczność – narzędzie możesz skonfigurować tak, aby jak najlepiej odpowiadało Twoim potrzebom, i pozwalało na szybkie wykonanie najczęściej stosowanych przez Ciebie operacji.
 • Rozwiązanie wspomaga proces decyzyjny – dzięki modułowi raportowemu zestawia zebrane w nim dane w sposób, który pozwoli dostrzec Ci istotę rzeczy – relacje pomiędzy wieloma czynnikami Twojego biznesu. I na ich podstawie zaplanować strategię działania.

W obszarze Finansowym AlfaCRM pozwoli Ci na:

 • Dokonywanie prognozy obrotów generowanych przez Klientów na podstawie ich danych historycznych
 • Definiowanie optymalnych warunków ofertowych, pozwalających na zachowanie założonej marży ze sprzedaży usług
 • Mierzenie skuteczności prowadzonych działań z zakresu wsparcia sprzedaży dzięki pełnej informacji na temat źródeł pozyskania leadów (mailing, display itd.)
 • Pełną informację o aktywności wysyłkowej Klientów, pozwalające na analizę jego potrzeb i dostosowanie do nich oferty handlowej
 • Bieżące analizowanie efektywności pracy przedstawicieli handlowych
 • Optymalizację kosztów pozyskania Klienta – na podstawie danych przekrojowych gromadzonych w profilu Klientów w ujęciu liczby odbytych spotkań handlowych i renegocjacji warunków oferty
 • Rejestr dotychczasowych propozycji ofertowych które otrzymał, tak abyś mógł dokładnie rozpoznać jego potrzeby i oczekiwania (porównywarka ofert)
 • Porównywarka ofert konkurencyjnych (na podstawie zasilenia danymi z badań ankietowych oraz informacji zbieranych podczas pierwszych kontaktów handlowych)
 • Pełną historię dotychczasowych kontaktów z Klientem od pierwszego touchpointu poprzez lead aż po zaawansowany etap negocjacji
 • Kategoryzowanie Klientów, przypisywanie ich do grup odpowiadających Twojemu procesowi sprzedaży, na podstawie aktualnego statusu kontaktu, ich potencjału czy też lokalizacji

Ponadto nasz system CRM umożliwia:

 • Określanie i przypisywanie zadań dla członków Twojego zespołu sprzedażowego oraz bieżące raportowanie statusu realizacji tych zadań
 • Harmonogramowanie dalszych działań podejmowanych wobec Klientów, zgodnych z Twoim planem promocji i zmianami Twojej oferty
 • Prognozowanie sytuacji sprzedażowej na podstawie skonglomerowanych danych historycznych, dotyczących wybranego segmentu Klientów
 • Podłączenie zewnętrznych modułów Twojego systemu – takich jak system raportowy CallCenter, co umożliwi systematyczne zasilanie aplikacji danymi i stałą ich aktualizację.
 • Identyfikowanie najlepszych Klientów i minimalizacje ryzyka ich utraty