Archiwizacja dokumentów

Powrót do
listy modułów

Nasz system archiwizacji dokumentów został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uregulowaniu procesów obiegu dokumentów w Twojej organizacji. Dzięki niemu:

  • W łatwy sposób zorganizujesz wszystkie istotne dokumenty przypisując je do właściwej kategorii i nadając im odpowiedni status, eliminują przy tym wszystkie przypadki ich powielania.
  • Wyeliminujesz przypadki nieuprawnionego dostępu bądź przypadkowego usunięcia dokumentów dzięki rozbudowanemu modułowi kontroli.
  • Maksymalnie skrócisz drogę do potrzebnych danych dzięki zaawansowanym mechanizmom wyszukiwania pełnotekstowego (OCR)
  • Określisz który z członków Twojego zespołu ma dostęp do określonej grupy dokumentów. Dzięki temu każdy z nich będzie pracował na danych, których naprawdę potrzebuje do wykonania powierzonych zadań.
  • Stworzysz workflow który będzie odpowiadał i wspierał procesy Twojej organizacji: zdefiniujesz kto i w jaki sposób może przetwarzać dokumenty na każdym etapie ich obiegu, aby cały proces przebiegał możliwie sprawnie i oszczędzał Twój czas.
  • Zintegrujesz różne elementy Twojego systemu, pozwalając na wymianę informacji o statusie dokumentów pomiędzy nimi (na przykład wstrzymując płatność do momentu zaakceptowania faktury przez uprawnionego użytkownika)

Zautomatyzujesz część czynności, określając jakie dokumenty i o jakim statusie musza znaleźć się w systemie, aby możliwe było wykonanie dalszych czynności, takich jak realizacja płatności czy wystawienie zlecenia odbioru towaru