Aplikacja webowa

Powrót do
listy modułów

Nasze aplikacje webowe, wystawiane po stronie Twojego Klienta dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej. Za ich pomocą użytkownik może otrzymać dostęp do wszystkich funkcjonalności, potrzebnych do:

 • Zaplanowania swojej wysyłki
 • Zlecenia podjęcia przesyłek ze wskazanej lokalizacji
 • Realizacji płatności za zamówione usługi w wybranym przez Ciebie modelu
 • Kontroli realizacji zleconych usług doręczenia towaru
 • Kompleksowego raportowania stanu procesów

W zależności od kategorii Klienta oraz Twojego modelu biznesowego za pomocą aplikacji użytkownik może otrzymać dostęp do wybranych bądź wszystkich z poniższych funkcjonalności:

 

 • Książki adresowej odbiorców
 • Książki adresowej punktów nadawczych (w przypadku wielu filii)
 • Rejestrowania danych listów przewozowych
 • Importu przesyłek z plików i automatycznego przetwarzania ich na gotowe dokumenty przewozowe (Rejestrowanie danych o paczkach wchodzących w skład przesyłek)
 • Wystawiania operatorowi zlecenia odbioru przesyłek według określonego harmonogramu bądź ad-hoc
 • Generowania i wydruku w wybranym formacie dokumentów wydania przesyłek / paczek
 • Panelu raportowego obejmującego historię wszystkich wykonanych operacji (nadań, rozliczeń, doręczeń itd.)
 • Interface WebService do integracji klientów z wykorzystywanymi przez nich w codziennej działalności systemami informatycznymi, takimi jak:
  • systemy sprzedażowe
  • systemy sklepowe
  • platformy aukcyjne